Tới nơi khuyến mãi Địu Trẻ Em Aprica Pitta

1.261.000,0

  • Tư thế địu ngang: Từ sơ sinh đến khi bé đã có thể tự nâng đầu lên (7kg).
  • Tư thế địu thẳng: Từ khi bé đã có thể tự nâng đầu lên (4 tháng tuổi) đến 24 tháng tuổi (13kg).
  • Tư thế địu sau lưng: Từ khi bé có thể tự nâng đầu lên (4 tháng tuổi) đến 36 tháng tuổi (15kg).
  • Tư thế địu quay mặt ra trước: Từ khi bé có thể ngồi thẳng (7 tháng) đến 24 tháng tuổi (13kg).