Những nơi bán giá rẻ Viên uống tăng chiều cao GH Creation EX Nhật Bản

720.000,0

  • GH là tên viết tắt của Growth Hormone nghĩa là hocmone tăng trưởng.
  • GH-Creation chứa hormone tăng trưởng là chế phẩm tổng hợp bằng công nghệ sinh học tái tổ hợp gen người.