Khẩu Trang Than Hoạt Tính Neovision Neomask Vc 65 Tqg (Xanh)

25.000,0

  • Được chế tạo bằng than hoạt tính ép trong vải không dệt
  • Lọc hầu hết các mùi hôi, hóa chất, mùi xăng xe và khói
  • Bảo vệ hệ hô hấp, giúp hạn chế viêm mũi dị ứng do các chất ô nhiễm trong không khí gây ra