Ghế ăn dặm cho bé chất lượng tốt nhất

MỘT SỐ TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA GHẾ ĂN DẶM

1. THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐỘ CAO

2. CÓ KHẢ NĂNG GẤP GỌN

3. CÓ KHẢ NĂNG BIẾN THÀNH XE CHƠI HAY XE TẬP ĐI

4. ĐỆM GHẾ CHỐNG THẤM VÀ BÁM BẨN

5. KHẢ NĂNG CHỊU TẢI LỚN

6. DỄ VỆ SINH

7. DÂY AN TOÀN CHẮC CHẮN