Đế để chậu cây có bánh xe

58.000,0

  • ĐẾ GỖ TỰ NHIÊN CÓ BÁNH XE ĐẨY ĐỂ CHẬU CÂY
  • XUẤT XỨ VIệtT NAM
  • CHẤT LIỆU GỖ TRÀM + BÁNH XE DI CHUYỂN
  • KÍCH THƯỚC đường kính 30 cm 1 CÁI CHỊU TẢI TỪ 50 – 60 KG