Combo 10 Chai Nước Sâm Hàn Quốc Medical 100ml

130.000 78.999

  • Chiết xuất hồng sâm 0,15% (hàm lượng saponin 70mg/g)
  • Chiết xuất xuyên khung 0,2%(độ brix 65)
  • Chiết xuất táo đỏ 0,2% (độ brix 65), đường fructose.