Chuột Gaming Có Dây TtEsports Iris Optical RGB

  • Thiết Lặp mặc định sẵn 4 mức và điều chỉn nhanh trên chuột: 400 DPI , 800 DPI , 3200 DPI , 5000 DPI
  • Tích hợp đèn RGB 16 triêu màu, chế độ đa dạng từ tùy chỉnh màu theo âm nhạc, cho đến màu theo nhiệt độ hệ thống, làm tăng sự hòa nhập hơn vào quá trình gaming
  • Trang bị cảm biến: Pixart PWM-3325