Cân Trẻ Em Điện Tử LAICA – PS3001

1.070.000,0

  • Đặc điểm:Cân trọng lượng trẻ sơ sinh điện tử PS3001 được thiết kế để giúp bạn theo dõi sự tăng trưởng của bé.
  • Chức năng TARE cho phép bạn cân bé với cả tấm chăn quấn người mà không cần phải bỏ hết đồ của bé ra.
  • Chức năng Weight-Block cho phép trọng lượng ổn định sẽ được hiển thị mặc dù bé di…