Cảm Biến Chống Trộm Gắn Cửa Xiaomi Smart Home Kits

195.000,0

  • Là cảm ứng mở cửa ,thiết bị chống trộm
  • Có thể kết hợp với nhiều thiết bị thông minh khác
  • Thông qua phần mềm mihome đề cài đặt
  • Dùng cùng bộ điều khiển trung tâm