Bộ Bài Ma Sói Ultimate Deluxe Việt Hoá

99.000,0

  • Số người chơi: 5 – 75 người
  • Số người chơi lý tưởng: 11 – 15 người
  • Thời gian chơi: 30 – 90 phút
  • Độ tuổi: 8+