Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy giá rẻ nhất hiện nay

66.000,0

BIC sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản, cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:

  • Về người: tối đa 100.000.000 đ / người / vụ tai nạn. Cụ thể: